Quần Chiến U96 | Máy Chim Sẻ Đi Nắng | Ngày 14-03-2018. BLV: Gman

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
54749

Ngày đăng: 16:40 | 14/03/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Máy Chim Sẻ Đi Nắng

BLV : Gman

Ngày: 14/03/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn