Solo 3 thể loại | No1 - HeHe | Ngày 21-12-2017. BLV: G_Hải MariO

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
5090

Ngày đăng: 15:30 | 21/12/2017

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : No1 - HeHe

BLV: G_Hải MariO
Ngày: 21/12/2017

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn