Solo | Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng | Ngày: 30-03-2018. BLV: Có BL

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
6895

Ngày đăng: 1:34 | 31/03/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng

BLV : Có BL

Ngày: 30/03/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn