Solo Random | Hehe vs Chipboy | Ngày 08-05-2018 | BLV: Có BL

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
13249

Ngày đăng: 17:52 | 08/05/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa :  Hehe vs Chipboy

BLV : G_Kami

Ngày: 08/05/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn