Solo Random | HeHe vs ChipBoy | Ngày: 19-03-2018. BLV: Có BL

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
9640

Ngày đăng: 15:23 | 19/03/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : HeHe vs ChipBoy

BLV : Có BL

Ngày: 19/03/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn