Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong (11-08-2015) BLV Gman

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
204230

Ngày đăng: 21:10 | 11/08/2015

Long Tước tranh hùng... Kinh điển ngày 11-08-2015 ..

Chim Sẻ Đi Nắng đại chiến ShenLong với BLV G_Man