Solo Ya Đời 4 + Assy | CSĐN vs Hồng Anh | Ngày: 27-05-2018. BLV: G_Ver

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
12830

Ngày đăng: 21:00 | 27/05/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa :   Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh
BLV: G_Ver

Ngày: 27/05/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn