Vì sao Galil là trùm cuối trong hòm Chroma :D

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
15171

Ngày đăng: 23:18 | 11/01/2015

This Galil AR is pretty awesome. Love the Skull when you shoot :D! 

Chú ý hình đầu lâu khi bạn xả đạn =))