cover-news

Hashtag:

Bug

Oner gặp lỗi gì mà khiến bị cộng đồng LMHT Hàn Quốc lăng mạ oan uổng?

14/07/2022 11:23

Dính Bug "thả sao one shot one kill", Underlord bị xoá khỏi Dota 2 ngay lập tức

05/05/2022 15:23
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673853635.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673856909.jpg