cover-news

Hashtag:

Cộng đồng DOTA

TORONTOTOKYO: "Cộng đồng Dota 2 tồi tệ lắm"

20/08/2022 11:19

Người hâm mộ mong chờ CKTG 2022 sẽ thi đấu theo thể thức giống như Dota 2

04/08/2022 10:41
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673853635.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673856909.jpg