cover-news

Hashtag:

Korb3n

Tin đồn: TORONTOTOKYO rời Team Spirit, lập stack mới cùng Nightfall

25/10/2022 15:43

Quản lý Team Spirit: "Chúng tôi có lẽ sẽ thay đổi nhân sự trong thời gian tới"

24/10/2022 15:59

Phản bác mọi tin đồn, người trong cuộc xác nhận True Sight TI11 đang trong quá trình sản xuất

24/10/2022 09:47
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif