cover-news

Hashtag:

tướng LOL

Kuroky từng ghét Phoenix và chê Hero này là "tướng game X"? Tại sao vậy?

28/06/2022 15:59

Những vị tướng sắp sửa được Riot xem xét làm lại ở mùa 12

07/03/2022 17:20
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673853635.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673856909.jpg