cover-news

Hashtag:

Yatoro

Quản lý Team Spirit: "Chúng tôi có lẽ sẽ thay đổi nhân sự trong thời gian tới"

24/10/2022 15:59

Faith_bian: "Ceb là bộ mặt của Dota 2, Fly từng khiến tôi ấm lòng bằng chiếc Burger đầy tình cảm"

19/08/2022 16:58

Topson: "Anti-Mage là Hero tệ nhất trong Dota 2"

19/07/2022 10:53

Yatoro: "Spirit đã mạnh hơn gấp cả 1000 lần so với hồi ở Major"

18/06/2022 09:51

Yatoro: "BOOM? Họ là ai vậy nhỉ? Tôi chỉ thấy đó là những player tầm thường thôi"

04/05/2022 11:42
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif