Những vị tướng được tăng giảm sức mạnh trong phiên bản cập nhật giữa mùa 19 Liên quân mobile( P2)

Những vị tướng được tăng giảm sức mạnh trong phiên bản cập nhật giữa mùa 19 Liên quân mobile( P2)
Dạ Vũ Vương - 20:33, 22/07/2021

Như thường lệ mỗi phiên bản cập nhật của Liên Quân Mobile đều xuất hiện những vị tướng nổi lên nhờ tăng sức mạnh và cũng có những vị tướng sẽ không còn được ưa chuộng.

Phiên bản cập nhật giữa mùa 19 đã làm thay đổi số phần của 13 vị tướng trong Liên quân mobile, nhiều vị tướng hứa hẹn sẽ trở thành hot pic ở giai đoạn sau của mùa 19

Alice

Nội tại:

Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s.

Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s.

Chiêu 2:

Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép).

Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép; Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s.

Chiêu 3:

Xóa: giảm 30% giáp phép địch.

Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương; Giảm bán kính (-0.5m); Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%.

Kéo dài thời gian làm chậm (+20%).

Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s.

Florentino

Nội tại:

Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương.

Chiêu 1:

Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50.

Chiêu 2:

Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng.

Chiêu 3:

Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác.

Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương.

Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả.

Keera

Chiêu 3:

Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường.

Tăng tốc: 30% -> 40%.

Ilumia

Nội tại:

Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương.

Thời gian cường hóa: 3s -> 5s.

Chiêu 1:

Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s).

Tăng tầm bắn (+0.5m).

Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép.

Chiêu 2:

Tăng tốc: 50% -> 30%-50%.

Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s.

Tăng bán kính (+1m); Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn; Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s.

Chiêu 3: 

Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn; Tăng thời gian hồi chiêu (+10s).

Krixi

Chiêu 1:

Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép.

Chiêu 3:

Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép. 

Toro

Chiêu 2:

Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa.

Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép.

Natalya

Chiêu 3: 

Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn.

Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép.  

Airi

Nội tại:

Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý.  

Astrid

Chiêu 3:

Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt.

Kahlii

Nội tại:

Sát thương lên công trình giảm 50%.

Chiêu 1:

Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển.

Làm chậm trong: 2s -> 1s.

Chiêu 2:

Xoá đi công phép cộng thêm.

Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép.

Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị).

Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây.

Chiêu 3:

Sát thương mỗi thanh kiếm: 80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép.

Tổng số kiếm: 55 -> 90. 

Thorne

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép.

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn.

>>>>>Những vị tướng được tăng giảm sức mạnh trong phiên bản cập nhật giữa mùa 19 Liên quân mobile( P1)

Bình luận về bài viết: