LCK 2015 Mùa Xuân ngày 17/01 (Tổng hợp)

LCK 2015 Mùa Xuân ngày 17/01 (Tổng hợp)
GTV News - 19:15, 20/01/2015

https://www.youtube.com/watch?v=oLzvDSjM718

Bình luận về bài viết: