cover-news

Hashtag:

Dota CIS

Vừa ra quân đã mất Divine, Team Spirit bị đá xuống nhánh thua tại DPC CIS

28/04/2022 11:20

Team Spirit cùng DPC CIS chính thức trở lại vào ngày 27/4

26/04/2022 10:47
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/JXVNGDot2_0x0_1655427626.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/CNQSGPlay_0x0_1655435512.jpg