cover-news

Hashtag:

Sơ Luyến

Team MAXR củ hành Team Shenlong, chiến tích không tưởng của AoE phủi Việt Nam.

25/10/2022 22:07

Sơ Luyến bị tố chơi xấu: Dở khóc dở cười!

13/10/2022 20:00

21h ngày 28/9: Đại chiến AoE Việt Trung, khi cái “duyên” Long – Luyến đến muộn?

28/09/2022 15:56

Shenlong tái hiện lại phong cách chơi "củ hành" đối thủ

24/08/2022 22:24
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673853635.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673856909.jpg