cover-news

7.32 Vietsub (Phần cuối): Tiny nerf thảm, SF chuẩn bị trở lại meta?

25/08/2022 18:57
Kcibur
Trong phần cuối của 7.32 Việt hoá, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thay đổi của các Hero còn lại, bắt đầu từ Night Stalker cho đến Zeus nhé.

NIGHT STALKER

VOID

Scepter Stun Duration tăng từ 0.8s lên 1s

CRIPPLING FEAR

Night Duration giảm từ 4/5/6/7s còn 4.5/5/5.5/6s

TALENTS

Level 15 Talent +10% Hunter in the Night Movement Speed thay bằng +15% Hunter in the Night Status Resistance

NYX ASSASSIN

IMPALE

Cast Range tăng từ 700 lên 750

VENDETTA

Cooldown giảm từ 90/75/60s còn 80/70/60s

TALENTS

Level 15 Talent +250 Health thay bằng +0.5s Spiked Carapace Reflect Duration

OGRE MAGI

Base Health Regen giảm từ 3.25 còn 0.25

Base Armor giảm từ 5 còn 4

Base Damage tăng thêm 20

IGNITE

Gây Damage tick đầu tiên sau khi hit 0.1s

OMNIKNIGHT

HEAVENLY GRACE

Dispel cho cả Omniknight và target được buff khi sử dụng

HAMMER OF PURITY

Mana Cost giảm từ 50/60/70/80 còn 40/45/50/55

Bonus Base Damage tăng từ 55/70/85/100% lên 60/80/100/120%

GUARDIAN ANGEL

Duration giảm từ 5/6.5/8s còn 5/6/7s

TALENTS

Level 20 Talent Heavenly Grace Strength và Health Regen per Debuff giảm từ +4 còn +3

ORACLE

PURIFYING FLAMES

Mana Cost giảm từ 80 còn 75

FALSE PROMISE

Cooldown giảm từ 120/90/60s còn 110/85/60s

RAIN OF DESTINY

Heal/Damage per second tăng từ 50 lên 60

TALENTS

Level 10 Talent Fortune's End Duration tăng từ +0.4s lên +0.5s

Level 10 Talent +12 Intelligence thay bằng +10 Armor False Promise

Level 15 Talent +15 Armor False Promise thay bằng +80 Fortune's End Damage

OUTWORLD DESTROYER

TALENTS

Level 15 Talent +250 Mana thay bằng +100 Astral Imprisonment Cast Range

Level 25 Talent 30% Spell Lifesteal thay bằng -60s Sanity's Eclipse Cooldown

PANGOLIER

SWASHBUCKLE

Mana Cost giảm từ 80/90/100/110 còn 75/80/85/90

SHIELD CRASH

Duration giảm từ 5/7/9/11s còn 5s

Incoming Damage Reduction per Hero tăng từ 15%/16%/17%/18% lên 20%

LUCKY SHOT

Proc chance giảm từ 17% còn 15%

Có xác suất kích hoạt mỗi khi Pangolier gây Damage bằng skill

TALENTS

Level 10 Talent +1.5 Mana Regen thay bằng +3 Lucky Shot Armor Reduction

Level 20 Talent +20 Strength thay bằng +5% Shield Crash Damage Reduction Per Hero

Level 25 Talent Rolling Thunder Cooldown Reduction Talent giảm từ 25s còn 20s

PHANTOM ASSASSIN

PHANTOM STRIKE

Có thêm 10/15/20/25% lifesteal trong thời gian hiệu ứng

TALENTS

Level 15 Talent 15% Lifesteal thay bằng +25% Blur Evasion

Level 20 Talent +25% Blur Evasion thay bằng +60 Phantom Strike Attack Speed

PHANTOM LANCER

Base Health Regen tăng từ 1.5 lên 2.0

TALENTS

Level 10 Talent +150 Health thay bằng +50 Spirit Lance Damage

PHOENIX

Base Health Regen tăng thêm 1

FIRE SPIRITS

Damage per second tăng từ 15/35/55/75 lên 20/40/60/80

TALENTS

Level 15 Talent Fire Spirits Damage Per Second giảm từ +25 còn +20

PRIMAL BEAST

Base Health Regen tăng từ 0 lên 0.25

UPROAR

Bổ sung Scepter. Uproar sẽ giải phóng 3 waves gồm 2 projectiles mỗi stack. Projectiles này sẽ tách ra thành 2 sau mỗi 1.25s. Mỗi projectile gây 100 Damage và Break trong vòng 2.5s.

Có thể sử dụng khi đang Channeling

ROCK THROW

Sau khi chạm đất sẽ tiếp tục phân tách thành 3 cục đá nhỏ bay ra đằng sau 600 Units.

TALENTS

Level 10 Talent +2 Mana Regen thay bằng +90 Onslaught Damage

Level 10 Talent +12% Magic Resistance thay bằng +20% Magic Resistance khi đang Trample

Level 15 Talent +120 Onslaught Damage thay bằng Beast tự Dispel khi dùng Uproar

Level 15 Talent +3 Uproar Armor per stack thay bằng -5s Trample Cooldown

Level 20 Talent Beast tự Dispel khi dùng Uproar thay bằng +4 Armor per Uproar stack

Level 25 Talent +50% Spell Lifesteal thay bằng Pulverize xuyên Magic Immunity


PUCK

TALENTS

Level 10 Talent -2s Illusory Orb Cooldown thay bằng +50 Illusory Orb Damage

Level 15 Talent Waning Rift Damage giảm từ 100 còn 75

Level 20 Talent Waning Rift Cooldwn Reduction giảm từ 6s còn 4s

Level 20 Talent +1s Dream Coil Stun thay bằng +150 Initial/Break Dream Coil Damage

PUDGE

ROT

Scepter Bonus Radius giảm từ 225 còn 200

FLESH HEAP

Mana Cost tăng từ 35/40/45/50 lên 35/50/65/80

TALENTS

Level 25 Talent Flesh Heap Stack Str và Damage Block bonuses giảm từ 1.6x còn 1.5x

PUGNA

NETHER WARD

Không còn giảm Spell Damage

Base damage tăng từ 50 lên 50/60/70/80

LIFE DRAIN

Reworked Scepter. Giảm Cooldown 50%. Khi Pugna cắm vòi lên Hero đối phương, Pugna sẽ cướp 8% spell Damage mỗi giây và có thể max lên tới 75% rồi chuyển sang cho bản thân, max là 100%. Khi hút lên Nether Ward, thì Spell Damage hút mỗi giây giảm còn 4%. Debuff tồn tại trong 8s  

QUEEN OF PAIN

SHADOW STRIKE

Reworked Scepter. Shadow Strike initial damage tăng thêm 80 và lan sang mọi Unit đối phương đứng trong phạm vi 375 Radius. Khi hiệu ứng Shadow Strike kết thúc, tự động nổ ra Scream of Pain ra xung quanh. Không trigger khi đối phương là Illu hoặc đối tượng đã chết

TALENTS

Level 15 Talent +2 Shadow Strike Damage instances thay bằng -0.7s Shadow Strike Damage Interval

Level 20 Talent 525 Shadow Strike AoE thay bằng -60s Sonic Wave Cooldown

Level 25 Talent 18s Spell Block thay bằng +200 Sonic Wave damage

RAZOR

Base Movement Speed giảm từ 290 còn 280

STATIC LINK

Buff duration giảm từ 15/16/17/18s còn 9/12/15/18s

Có thể target lên đối phương đã có sẵn debuff của Static Link. Dù vậy, vẫn không thể sử dụng 2 Static Link lên cùng một mục tiêu trong cùng một lúc.

STORM SURGE

Reworked Shard. Giờ đây sẽ luôn hit 3 mục tiêu, bất kể là mục tiêu đó có đang trong trạng thái magic immune đi chăng nữa.

TALENTS

Level 25 Talent +80 Attack Speed thay bằng Creates A Second Plasma Field Delayed By 0.8s

Level 25 Talent 2 Static Link Charges thay bằng Static Link Steals Attack Speed

RIKI

BLINK STRIKE

Bonus Damage giảm từ 40/60/80/100 còn 40/55/70/85

CLOAK AND DAGGER

Agility Damage Multiplier x2 khi chém Creep

TALENTS

Level 10 Talent Blink Strike Slow Talent tăng từ +0.3s lên +0.4s

Level 10 Talent Smoke Screen Radius giảm từ +75 còn +60

RUBICK

Base Armor tăng thêm 1

TELEKINESIS

Mana Cost giảm từ 125 còn 110

FADE BOLT

Jump Reduction giảm từ 7% còn 6%

SAND KING

BURROWSTRIKE

Cast Range tăng từ 425/500/575/650 lên 500/550/600/650

TALENTS

Level 10 Talent +10% Caustic Finale slow thay bằng +0.3s Burrowstrike Stun

Level 10 Talent Sandstorm Damage per Second tăng từ +15 lên +20

SHADOW DEMON

Bỏ Soul Catcher, thay bằng Disseminate

DISSEMINATE

Mỗi khi target bị buff nhận Damage, thì mọi Unit đối phương đứng trong phạm vi quanh đấy 600 Range, bao gồm cả ông bạn bị Target (có thể Target cả đồng minh hoặc team địch) sẽ nhận thêm 20%/25%/30%/35% of that damage. Effect sẽ bị huỷ nếu Target bị Disruption. Duration 6s. Cooldown: 30/26/22/18s. Mana Cost: 100. Cast range: 700/800/900/1000

TALENTS

Level 15 Talent -6s Soul Catcher Cooldown thay bằng +10% Disseminate Shared Damage


SHADOW FIEND

Base Damage tăng thêm 2

SHADOWRAZE

Shadowraze Debuff có thêm 30% turn speed slow và 15% movement speed slow mỗi stack

REQUIEM OF SOULS

Scepter sẽ giảm Cooldown Ulti 30s

TALENTS

Level 25 Talent -50s Requiem of Souls Cooldown thay bằng Shadowraze gây thêm Damage tay

Level 25 Talent -4 Presence Aura Armor thay bằng -5s Shadowraze Cooldown

SHADOW SHAMAN

Base Damage giảm từ 71-78 còn 65-72

SHACKLES

Cast Range tăng từ 400 lên 450

Shard Bonus Cast Range giảm từ 125 còn 75

MASS SERPENT WARD

Turn Rate tăng từ 0.5 lên 1

SILENCER

Base Attack Speed giảm từ 115 còn 100

Base Attack Time tăng từ 1.7s lên 1.6s

ARCANE CURSE

Silence damage multiplier giảm từ 1.7 còn 1.5

Penalty Duration increase per cast giảm từ 3s còn 2s

GLAIVES OF WISDOM

Reworked Shard. Cứ 4 hit Glaives of Wisdom thì sẽ có 1 hit gây Silence 1.75s. Ngoài ra, tăng Intelligence cướp được từ việc tấn công và kill thêm 2.

LAST WORD

Intelligence multiplier giảm từ 1.5/2/2.5/3 còn 1/1.5/2/2.5

Intelligence multiplier sẽ tác động lên cả những Unit không có trí thông minh (coi nó bằng 0)

TALENTS

Level 15 Talent +100 Attack Range thay bằng -25s Global Silence Cooldown

Level 15 Talent thay đổi từ +8% Arcane Curse Slow thành +0.8x Last Word Int Multiplier

Level 20 Talent -20s Global Silence Cooldown thay bằng +10% Glaives of Wisdom Damage

Level 20 Talent thay đổi từ +1.2xs Last Word Int Multiplier thành Arcane Curse Undispellable

Level 25 Talent +15% Glaives of Wisdom Damage thay bằng +2 Glaives of Wisdom Bounces

SKYWRATH MAGE

ARCANE BOLT

Mana Cost tăng từ 90 lên 95

SHIELD OF THE SCION

Reworked Shard. Mỗi khi Skywrath Mage tung chưởng lên Hero đối phương, Skywrath Mage sẽ được buff 2 bonus Intelligence và 0.5 bonus Armor. Có stack.

TALENTS

Level 10 Talent Intelligence giảm từ +10 còn +8

SLARDAR

GUARDIAN SPRINT

Tự động tăng 2/4/6/8 Health per second và 1/2/3/4 Armor khi ở dưới nước

Scepter Armor Bonus tăng từ 10 lên 11

SLITHEREEN CRUSH

Mana Cost thay đổi từ 90/100/110/120 thành 100

Tạo một cái bể bơi có phạm vi 250 Radius tồn tại trong 3/4/5/6s (Scepter vẫn sẽ tạo ra cái bể bơi to hơn)

TALENTS

Level 10 Talent +10% Slithereen Crush Movement/Attack Slow thay bằng +0.2s Slithereen Crush Stun Duration

Level 15 Talent Bash of the Deep Damage giảm từ +60 to +50

SLARK

Agility gain giảm từ 1.7 còn 1.5

Base Attack Speed tăng từ 110 lên 120

POUNCE

Không còn gây Damage

Sẽ ngay lập tức hút 0/1/2/3 stacks Essence Shift

SHADOW DANCE

Health Regen per second thay đổi từ 5/6/7% Max Health thành 60/90/120 Health

TALENTS

Level 15 Talent +1.5% Shadow Dance Regen per second thay bằng +40 Shadow Dance Regen per second

SNAPFIRE

FIRESNAP COOKIE

Reworked Shard. Firesnap Cookie tăng range nhảy lên by 175 và phóng theo 1 cục đờm Mortimer Kisses

Projectile Speed tăng từ 1000 lên 1100

Stun Duration tăng từ 1.3/1.6/1.9/2.2s lên 1.4/1.8/2.2/2.6s

TALENTS

Level 10 Talent +0.3s Firesnap Cookie Stun Duration thay bằng +60 Scatterblast Damage

Level 15 Talent +80 Scatterblast Damage thay bằng -4s Firesnap Cookie Cooldown

Level 20 Talent +20% Mortimer Kisses Slow thay bằng +60 Mortimer Kisses Impact Damage

SNIPER

CONCUSSIVE GRENADE

Không còn có thể sử dụng khi đang bị Rooted hay Leashed

TALENTS

Level 10 Talent +15 Damage thay bằng +30 Headshot Damage

SPECTRE

Intelligence gain giảm từ 1.9 còn 1.7

SPECTRAL DAGGER

Damage giảm từ 75/130/185/240 còn 70/120/170/220

Gây Damage Desolate lên Units (cơ chế gây Damage tương tự Desolate)

SPIRIT BREAKER

Base Mana Regen tăng từ 0 lên 0.5

CHARGE OF DARKNESS

Stun Duration tăng từ 1.2/1.6/2.0/2.4s lên 1.5/1.8/2.1/2.4s

PLANAR POCKET

Reworked Shard. Kỹ năng mới: Planar Pocket. Barathrum tự tăng 25% Magic Resis, chuyển hướng kỹ năng chỉ định đầu tiên từ đồng minh sang bản thân trong phạm vi 900 Radius. Magic Resis Bonus sẽ biến mất sau khi kỹ năng chuyển hướng thành công. Duration: 6s. Cooldown: 20s. Mana Cost: 75

STORM SPIRIT

Agility gain tăng từ 1.9 lên 2.6

Base Health Regen tăng từ 0.25 lên 0.5

OVERLOAD

Shard sẽ không còn cung cấp cho đồng minh buff Attack Bounce Talent  

TALENTS

Level 25 Talent Ball Lightning tạo Remnant mỗi 550 Units cải thiện thành 500 Units

SVEN

Base Health Regen tăng từ 0.25 lên 0.75

STORM HAMMER

Scepter có thêm autocast. Khi bật Autocast, Sven sẽ không bay theo Storm Hammer nữa

WARCRY

Duration tăng từ 8s lên 9s

Mana Cost giảm từ 30/40/50/60 còn 30/35/40/45

GOD'S STRENGTH

Cooldown giảm từ 110s còn 105/100/95s

TECHIES

STICKY BOMB

Slow duration tăng từ 2.5s lên 3s

REACTIVE TAZER

Thêm hiệu ứng Basic Dispel lên đối thủ tấn công vào Techies

Scepter sẽ gây Damage lên đối phương tấn công vào đồng minh đứng trong phạm vi của kỹ năng

MINEFIELD SIGN

Cooldown giảm từ 360s còn 60s

Duration giảm từ 180s còn 60s

Cast Time tăng từ 0s lên 1s

Giúp bom trong phạm vi 500 radius Invulnerable

TEMPLAR ASSASSIN

REFRACTION

Mana Cost giảm từ 100 còn 85/90/95/100

TALENTS

Level 10 Talent +20 Attack Speed thay bằng +25 Refraction Damage

Level 15 Talent +20% Evasion thay bằng Refraction có thể Cast khi đang bị Disabled

TERRORBLADE

Turn rate tăng từ 0.6 lên 0.8

Base Health Regen tăng từ 1 lên 1.5

SUNDER

Mana Cost giảm từ 150/100/50 còn 100/75/50

TALENTS

Level 10 Talent +2s Reflection Duration thay bằng -3s Reflection Cooldown

TIDEHUNTER

KRAKEN SHELL

Damage Block tăng từ 15/30/45/60 lên 16/34/52/70

TENDRILS OF THE DEEP

Reworked Shard. Kỹ năng mới: Tendrils of the Deep. Giải phóng một bầy xúc tu bay theo hướng chỉ định. Xúc tu sẽ gây 50% Damage và stun của Ravage và di chuyển bằng 75% Ravage Radius. Cooldown: 20s. Mana Cost: 80

TALENTS

Level 10 Talent -100 Kraken Shell Threshold thay bằng +50 Anchor Smash Damage

Level 15 Talent Anchor Smash Reduction tăng từ +20% lên +25%

Level 20 Talent Kraken Shell Damage Block tăng từ +30 lên +40

Level 20 Talent -4 Gush Armor thay bằng Anchor Smash tác động lên Buildings

TIMBERSAW

Strength gain tăng từ 3.2 lên 3.5

REACTIVE ARMOR

Max Stacks tăng từ 6/12/18/24 lên 10/20/30/40

Mỗi lần ăn đánh sẽ được +2 stacks

Bonus Health Regen per stack giảm từ 0.7/0.9/1.1/1.3 còn 0.4/0.5/0.6/0.7 (Max Health Regen giảm từ 4.2/10.8/19.8/31.2HP/s còn 4/10/18/28HP/s)

Bonus Armor per stack giảm từ 0.9/1/1.1/1.2 còn 0.5/0.6/0.7/0.8 (Max Armor thay đổi từ 5.4/12/19.8/28.8 lên 5/12/21/32)

CHAKRAM

Mana Cost giảm từ 80/140/200 còn 75/125/175

Mana Cost giảm từ 80/140/200 còn 75/125/175

SECOND CHAKRAM

Mana Cost giảm từ 80/140/200 còn 75/125/175

Mana Cost per Second giảm từ 16/23/30 còn 14/22/30

TINKER

LASER

Mana Cost giảm từ 105/120/135/150 còn 95/110/125/140

REARM

Channel time giảm từ 3.5/2.5/1.5s còn 3.25/2.25/1.25s

Mana Cost giảm từ 150/225/300 còn 130/185/240

Có 8/7/6s cooldown. Có thể Rearm để reset Cooldown. Nhưng nếu Rearm bị đứt trong lúc channeling, skill sẽ bị Cooldown

TALENTS

Level 20 Talent +10% Spell Amplification thay bằng Defense Matrix Grants 25% Cooldown Reduction

TINY

TOSS

Mana Cost tăng từ 90/100/110/120 lên 110/120/130/140

Cast Range giảm từ 900/1000/1100/1200 còn 800/900/1000/1100

GROW

Không còn giảm Attack Speed theo con số cố định

Giờ sẽ mặc định giảm Atack Speed đi 30%, tác động lên cả các Item và Bonus từ Spell. Không scale theo Level của Grow

Bonus damage tăng từ 30/70/110 lên 50/100/150

TREANT PROTECTOR

Agility gain giảm từ 2.0 còn 1.8

LIVING ARMOR

Cung cấp 3/4/5/6 Health per second

Bonus Armor tăng từ 3/6/9/12 lên 6/8/10/12

NATURE'S GUISE

Movement speed bonus giảm từ +15% còn +12%

TALENTS

Level 10 Talent +36 Living Armor Heal thay bằng +2 Living Armor Health per second

Level 25 Talent +100 DPS Overgrowth thay bằng Overgrowth Undispellable

TROLL WARLORD

BERSERKER'S RAGE

Ensnare trói xuyên Magic Immune

TALENTS

Level 10 Talent +7 Berserker's Rage Armor thay bằng +2s Whirling Axes debuff duration

Level 20 Talent +30 Damage thay bằng +10 Berserker's Rage Armor

Level 20 Talent -15s Battle Trance Cooldown thay bằng +15% Battle Trance Movement Speed

TUSK

Base Health Regen tăng từ 0.75 lên 1.0

Base Mana Regen tăng từ 0 lên 0.5

SNOWBALL

Stun Duration tăng từ 0.5/0.75/1/1.25s lên 0.8/1.0/1.2/1.4s

WALRUS KICK

Bị block bởi Linken

UNDERLORD

FIRESTORM

Max Health Burn Damage thay đổi từ 1/2/3/4% thành 1.5/2/2.5/3%

Cooldown tăng từ 12s lên 15/14/13/12s

FIEND'S GATE

Cooldown giảm từ 140/120/100 còn 120/110/100

Incoming damage reduction tăng từ 10/20/30% lên 14/22/30%

UNDYING

Strength gain giảm từ 2.8 còn 2.4

DECAY

Debuff/buff sẽ không khiến máu của bạn bị mất đi khi hiệu ứng kết thúc (Đối thủ sẽ không được cộng thêm máu và bạn sẽ không bị mất máu sau khi hết hiệu ứng Decay)

Cast Point tăng từ 0.45s lên 0.3s

Damage thay đổi từ 20/50/80/110 thành 0/40/80/120

SOUL RIP

Cast Point tăng từ 0.35s lên 0.3s

TOMBSTONE

Mana Cost tăng từ 120/130/140/150 lên 120/140/160/180

Cast Point tăng từ 0.45s lên 0.6s

TALENTS

Level 10 Talent Decay Damage tăng từ +55 lên +60

Level 15 Talent Tombstone Zombie Damage giảm từ +25 còn +22

Level 20 Talent Decay Cooldown Reduction tăng từ 1.5s lên 2s

URSA

EARTHSHOCK

Mana Cost tăng từ 85 lên 95

TALENTS

Level 15 Talent +10 Agility thay bằng Earthshock buff thẳng 2 stacks Fury Swipes

Level 15 Talent +350 Health thay bằng +10% Enrage Status Resistance

Level 20 Talent +15% Enrage Status Resistance thay bằng -2s Earthshock Cooldown

Level 25 Talent -3s Earthshock Cooldown thay bằng Sử dụng Enrage cung cấp cho đồng minh xung quanh 700 Radius hiệu ứng Enrage nhưng tác dụng chỉ bằng một nửa

VENGEFUL SPIRIT

MAGIC MISSILE

Cast Range tăng từ 575/600/625/650 lên 650

Shard không còn Bonus Cast Range của Magic Missile

Shard bounce range sẽ mô phỏng theo Cast Range hiện tại của VS

WAVE OF TERROR

Damage tăng từ 70/90/110/130 lên 85/100/115/130

TALENTS

Level 10 Talent +12% Magic Resistance thay bằng +150 Nether Swap Enemy Damage

Level 10 Talent +10 Agility thay bằng +125 Magic Missile Cast Range

Level 15 Talent Magic Missile Cooldown reduction giảm từ 2.75s còn 2s

VENOMANCER

PLAGUE WARD

Mana Cost tăng từ 20/22/24/26 lên 21/24/27/30

LATENT TOXICITY

Reworked Shard. Grants new ability: Latent Toxicity. Applies a weak poison that slows by 10% and deals 20 damage per second to its target for 7 seconds. If this poison is dispelled in any way, the target will receive 300 damage and be stunned for 2s. Mana Cost: 75. Cooldown: 20s. Range: 600. Cast point: 0.2s. Projectile speed: 1200

TALENTS

Level 10 Talent +175 Health thay bằng +20% Poison Sting Health Regen Reduction

Level 10 Talent Venomous Gale Cooldown Reduction giảm từ 6s còn 5s

Level 15 Talent 12% Lifesteal thay bằng -1s Plague Ward Cooldown

Level 20 Talent -1.5s Plague Ward Cooldown thay bằng Gale mọc ra 2 Plague Wards

VIPER

POISON ATTACK

Mana Cost tăng từ 18/20/22/24 lên 24

NETHERTOXIN

Duration giảm từ 8s còn 6.5/7/7.5/8s

CORROSIVE SKIN

Scepter sẽ gây x2 damage và slow đối phương trong phạm vi 500 Radius quanh Viper.

NOSEDIVE

Reworked Scepter. Skill mới: Nosedive. Viper giậm xuống đất, disarm đối phương trong phạm vi 500 radius trong vòng 4s, và khiến mọi đối thủ trong phạm vi 1200 Range dính hiệu ứng Corrosive Skin. Cooldown: 20s. Cast range: 300. Travel Speed: 500. Mana Cost: 75 Cast point: 0.3s

TALENTS

Level 10 Talent +20 Attack Speed thay bằng +5% Poison Attack Magic Resistance Reduction

Level 15 Talent +300 Health thay bằng +12% Corrosive Skin Magic Resistance Bonus

Level 20 Talent +8% Poison Attack Magic Resistance Reduction thay bằng +25% Poison Attack Damage/Slow

Level 25 Talent 2x Corrosive Skin Slow/Attack thay bằng -50% Viper Strike Cooldown/Mana Cost

VISAGE

SOUL ASSUMPTION

Mana Cost tăng từ 125 lên 135

SUMMON FAMILIARS

Familiar Attack Range tăng từ 160 lên 180

STONE FORM

Stun radius tăng từ 350 lên 375

SILENT AS THE GRAVE

Bonus Attack Damage giảm từ 30% còn 25%

TALENTS

Level 10 Talent Visage and Familiars Attack Damage giảm từ +8 còn +6

Level 15 Talent Armor Corruption to Visage and Familiars giảm từ +1.5 còn +1

Level 20 Talent Visage and Familiars Movement Speed giảm từ +30 còn +25

VOID SPIRIT

AETHER REMNANT

Reworked Shard. Giảm Cooldown đi 2s, tăng 150 Watch Range và giúp Remnant không còn tác động lên Creep (sẽ gây Damage cho Creep khi đi qua nhưng sẽ không khiến bóng bị mất)

Sẽ tác động đến unit gần nhất so với Remnant thay vì là Unit gần nhất ở phía giữa

Không còn ảnh hưởng đến những kỹ năng có khả năng khiến đối phương thay đổi vị trí (Ví dụ: Flaming Lasso, Pulverize) TALENTS

Level 15 Talent +80 Resonant Pulse Damage thay bằng Outer Dissimilate Ring

Level 20 Talent +12% Spell Amplification thay bằng +120 Resonant Pulse Damage

Level 25 Talent Dissimilate stuns for 1.75s thay bằng Dissimilate Roots 2s

WARLOCK

SHADOW WORD

Heal/Damage giảm từ 18/27/36/45 còn 15/25/35/45

Shard không còn buff tốc chạy

UPHEAVAL

Slow per second giảm từ 12/17/22/27% còn 10/15/20/25%

Giờ sẽ gây Damage, từ 10 cho đến tối đa là 30/50/70/90 DPS

Cast Range giảm từ 1200 còn 900

TALENTS

Level 10 Talent +2s Shadow Word Duration thay bằng +75 Upheaval Radius

WEAVER

SHUKUCHI

Reworked shard: Shukuchi sẽ đánh dấu cho mục tiêu bị gây Damage trong vòng 6s. Khi kích hoạt Geminate Attack, đối phương đứng trong phạm vi 1200 Range đều sẽ bị ăn 2 hits

WINDRANGER

Strength gain giảm từ 3.0 còn 2.6

WINDRUN

Scepter không còn giúp Windrun không thể bị Dispel

Scepter giờ đây sẽ giúp Windranger có thể tấn công/sử dụng skill mà không bị mất Invi. Có thêm hiệu ứng ánh sáng nhẹ ở vị trí mà Windranger tấn công khi đang Invi

Hiệu ứng Slow/Blind sẽ mất khi đối thủ trong trạng thái Magic Immune

TALENTS

Level 10 Talent -5% Powershot Penalty thay bằng +200 Windrun Radius

Level 15 Talent +225 Windrun Radius thay bằng -10% Powershot Damage Reduction

Level 15 Talent Windrun Cooldown reduction giảm từ 4s còn 2s

Level 25 Talent Windrun Grants Invisibility thay bằng Windrun Undispellable

WINTER WYVERN

Strength giảm từ 24 + 2.6 còn 22 + 2.5

ARCTIC BURN

Flight Duration giảm từ 10s còn 7/8/9/10s

COLD EMBRACE

Cast Range giảm từ 1000 còn 850/900/950/1000

WITCH DOCTOR

Base Attack Range giảm từ 600 còn 550

PARALYZING CASK

Tốc độ bay của projectile tăng từ 1000 lên 1200

Cast Range giảm từ 700 còn 600

VOODOO RESTORATION

Radius tăng từ 500 lên 500/550/600/650

Heal giảm từ 16/24/32/40 còn 10/20/30/40

Giờ sẽ gây Damage lên đối phương tương đương với lượng máu hồi theo giây

DEATH WARD

Có thêm 50% bonus accuracy (tăng cơ hội bắn xuyên evasion). Áp dụng với cả Voodoo Switcheroo.

VOODOO SWITCHEROO

Duration tăng từ 2s lên 3s

TALENTS

Level 25 Talent +1.5% Max Health Voodoo restoration heal thay bằng +1.5% Max Health Voodoo restoration heal/damage

WRAITH KING

Base Health regen tăng từ 0.25 lên 0.5

VAMPIRIC SPIRIT

Skeleton duration giảm từ 60s còn 40s

TALENTS

Level 10 Talent +15 Attack speed thay bằng +25% Skeleton Duration/-25% Skeleton Summon cooldown

Level 10 Talent + 20% Movement Speed thay bằng +8% Vampiric Spirit Lifesteal

ZEUS

HEAVENLY JUMP

Cooldown tăng từ 25/20/15/10s lên 26/22/18/14s

Slow giảm từ 100% còn 80%

Slow Duration giảm từ 1.6/1.9/2.2/2.5s còn 1.6s

STATIC FIELD

Damage theo HP giảm từ 9% còn 8%

TALENTS

Level 10 Talent +20 Movement Speed thay bằng +250 Health

Level 10 Talent +1.25 Mana Regen thay bằng -4s Heavenly Jump Cooldown

Level 15 Talent +350 Health thay bằng +30 Movement Speed trong 1.6s sau khi Heavenly Jump

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bài viết liên quan

Ngạo nghễ VCS: Riot Games bất ngờ làm video phân tích về lối chơi băng trụ của GAM Levi

01/02/2024 15:46

Sau chức vô địch CKTG lần thứ 4, Faker chia sẻ suy nghĩ về việc giải nghệ

22/11/2023 15:15

GEN một lần nữa đánh bại T1 để bảo vệ ngôi vô địch LCK lần thứ 4 liên tiếp

15/04/2024 14:58

Gen.G chính thức xác nhận sẽ tổ chức fan meeting tại Việt Nam

25/04/2024 17:52

Nhận định Bán kết 1 CKTG 2023: Nội chiến LPL gọi tên WBG hay BLG?

10/11/2023 16:26

Lịch thi đấu MSI 2024 mới nhất: T1 cần đánh bại G2 và BLG để gặp GEN tại Chung kết Tổng

22/04/2024 16:03

Quản lý của T1 bức xúc về chất lượng internet tại nơi lưu trú CKTG 2023 khiến các đội không thể tập luyện

02/11/2023 11:36
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif