cover-news

Hashtag:

Dota Patch

7.32c Vietsub: Waifu và Vô Diện "ăn bash" thảm

28/09/2022 11:54

7.32b Vietsub: Here I Am tiếp tục bị nerf

31/08/2022 09:19

7.32 Vietsub (Phần cuối): Tiny nerf thảm, SF chuẩn bị trở lại meta?

25/08/2022 18:57

7.32 Vietsub (Phần 2): Ngả mũ trước "hung thần xa lộ" Centaur

25/08/2022 16:55

7.32 Vietsub (Phần 1): Primal Beast giá lâm, Creep mới, Neutral Item mới và Map Reworked

24/08/2022 10:40

Nực cười: Crystal Maiden chính thức yếu hơn cả Creep sau bản Update 7.31d

10/06/2022 10:38

7.31c Vietsub: Cái kết đắng dành cho những Hot Pick

05/05/2022 09:26
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif