cover-news

7.32b Vietsub: Here I Am tiếp tục bị nerf

31/08/2022 09:19
Kcibur
Có thể nhiều người không để ý nhưng vào rạng sáng nay, bản cập nhật 7.31b đã chính thức ra lò với một số chỉnh sửa liên quan đến các Bug còn tồn đọng trong Dota 2 cùng một chút thay đổi cân bằng dành cho các Item cũng như Hero.

THAY ĐỔI CHUNG

Sửa lỗi Specialists Array đôi khi bắn thêm nhiều mục tiêu hơn so với tính năng của nó

Sửa lỗi Arc Warden's Tempest Double có buff Invul của Fountain khi được triệu hồi

Sửa lỗi Brewmaster Level 20 Talent +1200 Health cho Brewlings không có tác dụng lên những con Brewlings được triệu hồi bởi Primal Companion

Sửa lỗi đồng minh được đứng trên xe thùng của Centaur's Hitch a Ride không bị ảnh hưởng Chronosphere

Sửa lỗi Centaur's Hitch a Ride có thể sử dụng lên non-hero units

Sửa lỗi Doom's Doom bị Cooldown khi đang Cast Point lên Target vừa vào trạng thái Invulnerable

Sửa lỗi Earth Spirit's Boulder Smash đôi khi lại đá Unit xa nhất thay vì Unit gần nhất

Sửa lỗi Earth Spirit's Stone Remnant Remnants cho Vision mà không cần Shard

Sửa lỗi Elder Titan's Natural Order radius talent không có tác dụng với magic resistance aura radius.

Sửa lỗi Io's Tether không cho phép tăng Level khi Io đang sử dụng Tether

Sửa lỗi một vài kỹ năng cung cấp khả năng bay nhảy có thể bay qua Arena of Blood của Mars


Sửa lỗi Primal Beast's Pulverize bị huỷ khi target bị Taunt bởi đồng minh

Sửa lỗi Shadow Demon's Disseminate có thể cast lên magic immune units

Sửa lỗi Silencer's Arcane Curse undispellable talent đôi khi vẫn bị huỷ bởi Black King Bar

Sửa lỗi Spirit Breaker's Planar Pocket điều hướng một số kỹ năng cast bởi đồng minh, chẳng hạn như Disruption

Sửa lỗi Spirit Breaker's Planar Pocket bị trigger khi kỹ năng được Cancel trước khi hoàn thành Cast Point

Sửa lỗi Venomancer's Latent Toxicity vô dụng với Stormcrafter, Heavenly Grace, Black King Bar

Sửa lỗi Venomancer's Poison Sting talent chỉ có mỗi tác dụng với Plague Wards

Sửa lỗi Warlock's Chaotic Offering mất mất 0.5s stun delay khi Cast

THAY ĐỔI ITEM

BRACER

Bonus Attack Damage giảm từ 3 còn 2

WRAITH BAND

Attack Speed tăng từ 5 lên 6

URN OF SHADOWS

Soul Release Cast Range giảm từ 950 còn 750

SPIRIT VESSEL

Soul Release Cast Range giảm từ 950 còn 750

SOUL RING

Recipe cost tăng từ 245 lên 400

THAY ĐỔI VỀ NEUTRAL ITEM

OCCULT BRACELET

All Attributes giảm từ +5 còn +3

SPECIALIST'S ARRAY

All Attributes giảm từ +8 còn +5

OGRE SEAL TOTEM

Strength giảm từ +12 còn +10

THAY ĐỔI VỀ HERO

ALCHEMIST

Strength giảm từ 25 + 2.9 còn 23 + 2.7

UNSTABLE CONCOCTION

Bonus Movement Speed giảm từ 5/10/15/20% còn 4/8/12/16%

ANTI-MAGE

MANA BREAK

Move Speed Slow khi đã burn hết Mana tăng từ 10/20/30/40% lên 25/30/35/40%

BATRIDER

FIREFLY

Bonus Vision giảm từ 100/200/300/400 còn 50/100/150/200

FLAMING LASSO

Duration giảm từ 3/3.5/4s còn 2.5/3/3.5s

TALENTS

Level 10 Talent Sticky Napalm Radius giảm từ +75 còn +50

Level 20 Talent +6 Sticky Napalm Damage thay bằng +4.5s Firefly Duration

Level 25 Talent +6.5s Firefly Duration thay bằng +10 Sticky Napalm Damage

BEASTMASTER

DRUMS OF SLOM

Cooldown giảm từ 50s còn 40s

Sẽ không còn Skill phụ để cancel

TALENTS

Level 10 Talent +10 Inner Beast Attack Speed thay bằng +2.5% Wild Axes damage

Level 15 Talent +2.5% Wild Axes damage thay bằng +10 Inner Beast Attack Speed


BOUNTY HUNTER

Base Armor tăng thêm 1

JINADA

Cooldown giảm từ 12/9/6/3s còn 9/7/5/3s

BREWMASTER

PRIMAL SPLIT

Sẽ Refresh toàn bộ Cooldown skill của Brewling

BROODMOTHER

SPIN WEB

Minimum Movement Speed bonus tăng từ 0% lên 50%

CENTAUR WARRUNNER

Base Health Regen tăng thêm 1

HITCH A RIDE

Cooldown giảm từ 60s còn 45s

CHEN

PENITENCE

Movement Slow giảm từ 18/24/30/36% còn 12/20/28/36%

HAND OF GOD

Duration giảm từ 10s còn 8s

TALENTS

Level 20 Talent Hand of God Cooldown giảm từ -40s còn -30s

CLINKZ

BURNING BARRAGE

Mana Cost tăng từ 40/55/70/85 lên 45/60/75/90

CLOCKWERK

Base HP regen tăng từ 0.25 lên 0.5

BATTERY ASSAULT

Mana Cost giảm từ 100 còn 90

HOOKSHOT

Mana Cost giảm từ 150 còn 100/125/150

OVERCLOCKING

Mana Cost giảm từ 150 còn 90

DAWNBREAKER

Base damage giảm đi 2

CELESTIAL HAMMER

Damage giảm từ 60/90/120/150 còn 50/80/110/140

TALENTS

Level 10 Talent Celestial Hammer Slow giảm từ +15% còn +12%

Level 10 Talent Starbreaker Swipe/Smash Damage giảm từ +25 còn +18

DAZZLE

TALENTS

Level 15 Talent +50 Shadow Wave Heal/Damage giảm còn +45

Level 20 Talent +225 Heal on Shallow Grave End giảm còn 200

Level 20 Talent +40 Poison Touch DPS tăng lên 45

Level 25 Talent +32% Poison Touch Slow tăng lên 40

DEATH PROPHET

CRYPT SWARM

Mana Cost giảm từ 80/95/110/125 còn 80/90/100/110

SPIRIT SIPHON

Damage Per Second tăng từ 20/40/60/80 lên 25/50/75/100

EXORCISM

Mana Cost giảm từ 250/350/450 còn 200/300/400

SILENCE

Projectile Speed tăng từ 1000 lên 1200

DRAGON KNIGHT

DRAGON BLOOD

Bonus HP regen tăng từ 3/6/9/12 lên 4/7/10/13

Bonus Armor tăng từ 3/6/9/12 lên 4/7/10/13

DROW RANGER

FROST ARROWS

Bonus Damage tăng từ 5/10/15/20 lên 6/12/18/24

Mana Cost giảm từ 12 còn 9/10/11/12

EARTH SPIRIT

ROLLING BOULDER

Mana Cost giảm từ 70 còn 50

ENIGMA

Base Armor giảm đi 1

TALENTS

Level 10 Talent Eidolon Attack Speed giảm từ +20 còn +12

Level 20 Talent Eidolon Damage giảm từ +50 còn +40

HOODWINK

HUNTER'S BOOMERANG

Cast Range giảm từ 1000 còn 900

KEEPER OF THE LIGHT

SOLAR BIND

Magic Resistance Reduction tăng từ 16/22/28/34% lên 20/25/30/35%

KUNKKA

TORRENT

Mana Cost thay đổi từ 90/100/110/120 thành 100

LEGION COMMANDER

TALENTS

Level 25 Talent Spell Immunity on Press the Attack giảm từ 2s còn 1.5s

LESHRAC

Strength gain tăng từ 2.5 lên 2.8

LICH

FROST SHIELD

Duration thay đổi từ 6s thành 5/6/7/8s

ICE SPIRE

Sẽ tự Cast Frost Nova lên chính nó khi bị phá huỷ

TALENTS

Level 25 Talent Frost Shield Provides 50HP Health Regen không còn hồi máu cho Ice Spire

LIFESTEALER

FEAST

Max HP as damage tăng từ 0.8/1.0/1.2/1.4% lên 0.8/1.1/1.4/1.7%

MARCI

Base Movement Speed tăng từ 310 lên 315

Strength gain tăng từ 3.3 lên 3.6

REBOUND

Landing AoE tăng từ 250 lên 275

SIDEKICK

Duration tăng từ 6s lên 7s

UNLEASH

Flurry Attack Cooldown giảm từ 1.75s còn 1.5s

MARS

GOD'S REBUKE

Bonus hero attack damage bonus giảm từ 20/25/30/35 còn 5/10/15/20

BULWARK

Scepter Soldiers sẽ không còn tấn công khi Mars bị Stun hoặc Disarmed

ARENA OF BLOOD

Mana Cost tăng từ 150/175/200 lên 150/200/250

MEDUSA

Passive Mana Shield bonus tăng từ 100/150/200/250 lên 120/180/240/300

MEEPO

POOF

Damage thay đổi từ 45/60/75/90 thành 40/60/80/100

DIVIDED WE STAND

Bonus Magic Resistance tăng từ 5/10/15% lên 10/15/20%

MORPHLING

Adaptive Strike Mana Cost giảm từ 50/60/70/80 lên 40/50/60/70

Adaptive Strike Base Damage tăng từ 40/50/60/70 lên 55/65/75/85

Base Mana Regeneration tăng từ 0 lên 0.5

Base HP Regeneration tăng từ 0.25 lên 0.5

NAGA SIREN

Attack Speed tăng từ 100 lên 110

MIRROR IMAGE

Cast Point tăng từ 0.65s lên 0.4s

Split Time tăng từ 0.3s lên 0.5s

ENSNARE

Cast point giảm từ 0.4 còn 0.3

SONG OF THE SIREN

Shard sẽ tăng Duration thêm 1 giây

NATURE'S PROPHET

Base Attack Time tăng từ 1.7 lên 1.5

PHANTOM ASSASSIN

Strength giảm từ 21 + 2.2 còn 19 + 2

Agility Gain giảm từ 3.4 còn 3.2

Base Damage giảm đi 1

TALENTS

Level 10 Talent Phantom Strike Duration giảm từ +1s còn +0.5s

PHANTOM LANCER

SPIRIT LANCE

Slow Duration tăng từ 3.25s lên 3.75s

TALENTS

Level 20 Talent +8% Juxtapose Damage tăng lên +10%

PRIMAL BEAST

Base Movement Speed Tăng từ 305 lên 310

TRAMPLE

Base damage tăng từ 12/28/44/60 lên 15/30/45/60

PULVERIZE

Mana Cost giảm từ 100/115/130 còn 100

ROCK THROW

Damage tăng từ 300 lên 325

PUCK

ILLUSORY ORB

Mana Cost tăng từ 80/100/120/140 lên 110/120/130/140

Travel Speed giảm từ 651 còn 550

PUDGE

FLESH HEAP

Damage block thay đổi từ 7/14/21/28 thành 8/14/20/26

PUGNA

NETHER BLAST

Damage tăng từ 100/175/250/325 lên 100/180/260/340

LIFE DRAIN

Health Drain per Second tăng từ 150/225/300 lên 160/240/320

QUEEN OF PAIN

SHADOW STRIKE

Mana Cost tăng từ 110/120/130/140 lên 125/135/145/155

RAZOR

STORM SURGE

Movement Speed giảm từ 12/16/20/24% còn 6/12/18/24%

RUBICK

TALENTS

Level 10 Talent +10% Fade Bolt Damage Reduction tăng lên 12%

Level 20 Talent -4 Fade Bolt Cooldown tăng lên -5

SILENCER

ARCANE CURSE

Movement Slow tăng từ 9/12/15/18% lên 10/15/20/25%

GLAIVES OF WISDOM

Cướp Intelligence duration tăng từ 15/20/25/30s ;êm 20/25/30/35s

TINY

Base Movement Speed giảm từ 295 còn 285

UNDERLORD

FIRESTORM

Wave Damage tăng từ 25/40/55/70 lên 30/50/70/90

UNDYING

DECAY

Scepter Strength Steal giảm từ 10 còn 8

TOMBSTONE

Cooldown tăng từ 85/80/75/70s lên 90/85/80/75s

VISAGE

GRAVE CHILL

Mana Cost tăng từ 90 lên 100

Cướp Attack Speed giảm từ 34/46/58/70 còn 25/40/55/70

VOID SPIRIT

RESONANT PULSE

Block per Hit tăng từ 30/45/60/75 lên 30/50/70/90

Shield sẽ được tăng lên khi sử dụng Refresh thay vì reset Duration

WINDRANGER

TALENTS

Level 15 Talent Windrun Cooldown tăng từ -2s lên -3s

WITCH DOCTOR

DEATH WARD

Damage tăng từ 85/140/195 lên 90/150/210

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bài viết liên quan

GAM đánh bại Team Liquid với kết quả 2-1 giành lấy chiến thắng đầu tay và tiễn bộ đôi cựu vương về nước

23/10/2023 22:11

"Bom tấn" Ranking Esports sau khi thâu tóm fanpage SBTC bất ngờ hóa "bom xịt" vì một lý do "bí mật"

08/11/2023 12:09

BLV Hoàng Luân đưa ra nhận xét về bảng đấu của GAM tại CKTG 2023 khiến chính chủ cũng phải "khóc thét"

08/10/2023 22:57

'Global Ban' Zeros vỡ nợ lên đến 5 tỷ vì tham gia 'bet độ'

08/02/2024 10:52

Deft cùng Pyosik tái hiện lại "sức mạnh tình bạn" DRX 2022 tại ngôi nhà mới KT Rolster

26/11/2023 08:00

Hé lộ địa điểm thi đấu chung kết NSOC 2023 – Sân khấu Esports đỉnh cao, đấu trường hiếm hoi đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam

24/10/2023 11:52

Tuyển thủ ĐTCL Việt Nam bị mất suất thi đấu CKTG Mùa 10 và nhận án phạt nghiêm trọng

01/03/2024 11:57
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif