cover-news

Hashtag:

TheShy

TheShy quyết tâm tryhard rank ngày đêm, ngày chiến thần đường trên LPL trở lại vị thế chuẩn bị tới?

24/06/2022 16:28

Chật vật mãi không thoát khỏi mác "gác cổng Cao Thủ", phải chăng TheShy đã không còn động lực cống hiến cho Weibo Gaming ?

02/06/2022 10:51
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/LCMDA2_0x0_1661237790.jpg