cover-news

7.32c Vietsub: Waifu và Vô Diện "ăn bash" thảm

28/09/2022 11:54
Kcibur
Phiên bản 7.32c - Phiên bản có lẽ là cuối cùng của mùa giải 2022 và sẽ được sử dụng tại TI11, đã chính thức ra mắt cách đây không lâu với việc tập trung vào fix một số bug nghiêm trọng cũng như cân bằng lại sức mạnh của một vài Hero, Item.

THAY ĐỔI CHUNG

Sửa lỗi vài con Neutral Creep tự dưng sử dụng skill vào buổi đêm khi mà đáng lẽ ra nó phải đang ngủ

Sửa lỗi Occult Bracelet không bị giảm stacks

Sửa lỗi Gậy xanh của Centaur bị dispel khi Centaur bị dính phải những kỹ năng gây dịch chuyển vị trí bắt buộc

Sửa lỗi Dark Seer vẫn giữ được Normal Punch kể cả khi không còn Scepter

Sửa lỗi Death Prophet có thể buff nhiều Spirit Siphon vào cùng một mục tiêu nếu mục tiêu đó được dispel

Sửa lỗi Gậy xanh của Doom sẽ gây  thêm bonus damage với các units có chỉ số Status Resistance cao

Sửa lỗi Earth Spirit's Rolling Boulder gây Damage xuyên Magic Immunity

Sửa lỗi Earth Spirit Shard không +4 Stone Remnant charges ngay lập tức

Sửa lỗi Earth Spirit double click Stone Remnant khi đang lăn sẽ đặt đá ra phía sau Hero

Sửa lỗi Earth Spirit Boulder Smash có thể target lên xác

Sửa lỗi Elder Titan không nhận được buff của Astral Spirit khi đối phương đang trong trạng thái Magic Immune

Sửa lỗi Ember Spirit chỉ có thể cast Fire Remnant ở vùng bên phải của map khi đang trong trạng thái bay của Activate Fire Remnant

Sửa lỗi Hoodwink's tree có hitbox quá to khiến cho Bushwhacks đôi khi không trói trúng mặc dù nhìn như nó đáng lẽ ra phải trúng

Sửa lỗi Lifestealer's Level 25 Talent Rage Duration không hoạt động chính xác

Sửa lỗi Mars Bulwark soldiers dừng tấn công khi Mars bị rooted, silenced, etc. (chỉ dừng khi Mars bị stunned hoặc disarmed)

Sửa lỗi bản sao Meepo không thể đưa Item mua trong Store vào slot Neutral ngay cả khi đã có Talent Rat Pack

Sửa lỗi bản sao Meepo khi nhận buff Invul ở Fountain sẽ bỏ qua các Commands khi control All Units

Sửa lỗi Monkey King Shard vẫn được bonus thêm một vài chỉ số của Shard cũ

Sửa lỗi Phoenix Fire Spirit không update chỉ số chính xác của phiên bản 7.32

Sửa lỗi Primal Beast interact với Glimpse và X Marks The Spot

Sửa lỗi Riki không ngay lập tức tấn công sau khi Blink Strike nếu target đang di chuyển

Sửa lỗi Rubick với Aghanim's Shard, cướp được Anti-Mage's Counterspell, và nhận được Aura của Shard vĩnh viễn

Sửa lỗi Spirit Breaker's Planar Pocket tạo ra thêm Projectiles khi bị dính Paralyzing Cask, Shuriken Toss và Chain Frost

Sửa lỗi Tusk mất luôn hiệu ứng Snowball khi bị ảnh hưởng bởi Shard của Spirit Breaker

Sửa lỗi liên quan đến Rubick's Telekinesis cooldown, cooldown reduction effects, và telekinesis on allies

Sửa lỗi một vài kỹ năng hiển thị sai AoE

Sửa lỗi và chỉnh lại một vài tooltips của kỹ năng

THAY ĐỔI VỀ NEUTRAL CREEP

SATYR MINDSTEALER

Mana Aura Regen Bonus giảm từ 2.0 còn 1.75

Mana Burn thay đổi từ 100 thành 20 + 2x INT

THAY ĐỔI VỀ ITEM

BLOODSTONE

Không còn tốn máu để kích hoạt

REFRESHER ORB

Giờ đây sẽ share cooldown với Refresher Shard

Cooldown sẽ không đếm nếu ném đồ vào backpack

REFRESHER SHARD

Giờ đây sẽ share cooldown với Refresher Orb

Cooldown sẽ không đếm nếu ném đồ vào backpack

Cooldown giảm từ 200s còn 180s

THAY ĐỔI VỀ NEUTRAL ITEM

EYE OF THE VIZIER

Max Mana Reduction giảm từ -20% còn -15%

DAGGER OF RISTUL

Attack Speed tăng từ 10 lên 15

THAY ĐỔI VỀ HERO

AXE

Base Damage tăng thêm 3

TALENTS

Level 15 Talent Battle Hunger Slow tăng từ +10% lên +12%

BATRIDER

STICKY NAPALM

Cast Range thay đổi từ 550/600/650/700 thành 600

FLAMEBREAK

Knockback distance giảm từ 300 còn 250

TALENTS

Level 10 Talent Flamebreak Knockback Distance giảm từ +75 còn +50

BLOODSEEKER

TALENTS

Level 15 Talent Rupture Initial Damage giảm từ +10% còn +8%

Level 20 Talent Rupture Cast Range giảm từ +475 còn +425

BOUNTY HUNTER

Base Damage tăng thêm 3

BREWMASTER

CINDER BREW

Ignite Total Damage tăng từ 75/150/225/300 lên 80/160/240/320

BROODMOTHER

SPIN WEB

Health Regen Bonus tăng từ 3/5/7/9 lên 5/7/9/11

CHEN

HOLY PERSUASION

Bonus Damage giảm từ 8/16/24/32 còn 4/10/16/22

DIVINE FAVOR

Health Regen Bonus giảm từ 1.5/3/4.5/6 còn 1/2/3/4

TALENTS

Level 10 Talent Penitence Deals Damage giảm từ 250 còn 225

DARK SEER

SURGE

Cooldown giảm từ 19/16/13/10s còn 18/15/12/9s

TALENTS

Level 15 Talent Bonus Health from Ion Shell tăng từ +225 lên +250

DAWNBREAKER

STARBREAKER

Movement Speed khi đang sử dụng Starbreaker với Shard sẽ giảm đi 25% với giới hạn thấp nhất là 215

LUMINOSITY

Healing from Heroes thay đổi từ 30/40/50/60% thành 35/40/45/50%

DEATH PROPHET

CRYPT SWARM

Cooldown tăng từ 8/7/6/5s lên 9/8/7/6s

SPIRIT SIPHON

Charge Restore Time tăng từ 36/34/32/30s lên 38s

EXORCISM

Active Movement Speed Bonus giảm từ 12/16/20% còn 8/12/16%

DROW RANGER

Base Movement Speed tăng từ 295 lên 300

ELDER TITAN

ECHO STOMP

Shard sẽ giảm Cooldown đi 2s

ENIGMA

DEMONIC CONVERSION

Eidolons Magic Resistance giảm từ 60% còn 30/40/50/60%

MIDNIGHT PULSE

Damage per Second giảm từ 6/8/10/12% còn 5/7/9/11%

TALENTS

Level 15 Talent Health Bonus giảm từ +350 còn +250

FACELESS VOID

TIME WALK

Shard Bonus Range giảm từ 300 còn 150

TIME DILATION

Damage per cooldown per second giảm từ 10/11/12/13 còn 7/9/11/13

TALENTS

Level 15 Talent Time Walk Cooldown reduction giảm từ 1.5s còn 1s

Level 20 Talent Attack Speed during Chronosphere giảm từ +120 còn +95

GRIMSTROKE

PHANTOM'S EMBRACE

Tốc độ bay đến target tăng từ 750 lên 850

Tốc độ bay về Grimstroke tăng từ 750 lên 1150

GYROCOPTER

FLAK CANNON

Cooldown giảm từ 20s còn 18s

Mana Cost giảm từ 50/60/70/80 còn 40/50/60/70

KEEPER OF THE LIGHT

BLINDING LIGHT

Damage tăng từ 100 lên 100/140/180

LICH

Base Health Regen tăng từ 0.25 lên 0.5

TALENTS

Level 10 Talent Frost Blast Radius and Damage tăng từ +125 lên +150

LINA

Base Armor giảm đi 1

TALENTS

Level 10 Talent Damage giảm từ +25 còn +20

LION

HEX

Cast range tăng từ 500 lên 550

MAGNUS

SHOCKWAVE

Damage tăng từ 75/150/225/300 lên 90/160/230/300

TALENTS

Level 15 Talent Strength Bonus theo số Hero bị dính Reverse Polarity tăng từ +12 lên +16

MARCI

DISPOSE

Throw Distance giảm từ 275 còn 250

Không còn có thể ném Unit ra ngoài Black Hole hoặc Chrono được nữa

REBOUND

Cooldown tăng từ 17/15/13/11s lên 24/20/16/12s

UNLEASH

Movement Speed và Attack Speed Slows không còn xuyên Spell Immunity

MEEPO

DIVIDED WE STAND

Shard Fling Slow tăng từ 50% lên 60%

Shard Fling Damage tăng từ 100 lên 120

DIG

Max Health Restored tăng từ 40% lên 50%

NATURE'S PROPHET

WRATH OF NATURE

Mana Cost giảm từ 150/175/200 còn 130/160/190

CURSE OF THE OLDGROWTH

Cooldown giảm từ 20s còn 18s

NIGHT STALKER

DARK ASCENSION

Cooldown giảm từ 150/140/130s còn 140/135/130s

OMNIKNIGHT

HEAVENLY GRACE

Base Strength Bonus giảm từ 8/18/28/38 còn 8/16/24/32

HAMMER OF PURITY

Cooldown tăng từ 10s lên 16/14/12/10s

ORACLE

FORTUNE'S END

Min Root Duration tăng từ 0.5s lên 0.75s

Max Root Duration tăng từ 2.5s lên 2.75s

OUTWORLD DESTROYER

ASTRAL IMPRISONMENT

Cooldown giảm từ 24/20/16/12s còn 18/16/14/12s

PHANTOM ASSASSIN

Turn Rate cải thiện từ 0.6 lên 0.8

PHANTOM STRIKE

Attack Speed Bonus tăng từ 75/100/125/150 to 80/110/140/170

PHANTOM LANCER

SPIRIT LANCE

Cast Range tăng từ 525/600/675/750 lên 600/650/700/750

Movement Slow tăng từ 10/18/26/34% lên 14/21/28/35%

PRIMAL BEAST

UPROAR

Passive Bonus Damage giảm từ 10/15/20/25 còn 6/12/18/24

PUDGE

TALENTS

Level 15 talent spell lifesteal giảm từ +10% còn +8%

PUGNA

NETHER WARD

Damage per Mana multiplier tăng từ 0.75/1/1.25/1.5 lên 1/1.2/1.4/1.6

RIKI

SMOKE SCREEN

Radius tăng từ 300/325/350/375 lên 375

RUBICK

TELEKINESIS

Bổ sung thêm kỹ năng “hạ cánh” của Telekinesis để người chơi có thể biết được địa điểm hạ cánh là ở chỗ nào

SAND KING

CAUSTIC FINALE

Move Slow tăng từ 10/15/20/25% lên 14/18/22/26%

SHADOW DEMON

DISRUPTION

Cooldown giảm từ 29/26/23/20s còn 26/24/22/20s

DISSEMINATE

Reflected Physical damage sẽ bỏ qua hoàn toàn Damage Block

TALENTS

Level 10 Talent Strength tăng từ +10 lên +12

SHADOW FIEND

SHADOWRAZE

Stacking Movement Speed Slow giảm từ 15% còn 12/13/14/15%

SILENCER

Base Armor tăng thêm 1

ARCANE CURSE

Gây 40/60/80/100 Burst Damage ngay lập tức

SLARDAR

GUARDIAN SPRINT

Bonus River Movement Speed tăng từ 15% lên 18%

BASH OF THE DEEP

Stun Duration tăng từ 1.0/1.1/1.2/1.3s lên 1.3s

SLARK

DEPTH SHROUD

Radius giảm từ 300 còn 250

TALENTS

Level 10 Talent Dark Pact Cooldown giảm từ -1s còn -0.5s

SPIRIT BREAKER

CHARGE OF DARKNESS

Cast Point cải thiện từ 0.3 lên 0.1

Scepter không còn cải thiện Cast Point

PLANAR POCKET

Sẽ không bị Trigger nếu đối phương cast skill thẳng vào SpiritBreaker

TECHIES

REACTIVE TAZER

Bonus Movement Speed tăng từ 15/20/25/30% lên 18/22/26/30%

TIDEHUNTER

RAVAGE

Damage tăng từ 200/300/400 lên 250/350/450

GUSH

Debuff duration tăng từ 4s lên 4.5s

UNDYING

DECAY

Mana Cost tăng từ 85/90/95/100 lên 100

TOMBSTONE

Zombie Movement Speed Slow giảm từ 7% còn 5%

Vision giảm từ 1800 còn 1500

VENOMANCER

VENOMOUS GALE

Mana Cost giảm từ 125 còn 95/105/115/125

LATENT TOXICITY

Cast Range tăng từ 600 lên 800

Projectile Speed tăng từ 1200 lên 1800

VIPER

POISON ATTACK

Movement Speed Slow per Stack giảm từ 6/8/10/12% còn 3/6/9/12%

VISAGE

GRAVE CHILL

Cooldown tăng từ 16/14/12/10s lên 17/15/13/11s

GRAVEKEEPER'S CLOAK

Radius giảm từ 1200 còn 900

Shard Max Health restored giảm từ 35% còn 25%

SUMMON FAMILIARS

Familiar Movement Speed giảm từ 430 còn 420

TALENTS

Level 20 Talent Visage and Familiars Movement Speed giảm từ +25 còn +20

WARLOCK

CHAOTIC OFFERING

Cooldown giảm từ 170s còn 160s

TALENTS

Level 15 Talent Upheaval Attack Speed per second on Allies tăng từ 10 lên 12

WINDRANGER

FOCUS FIRE

Bonus Attack Speed tăng từ 300/400/500 lên 350/425/500

TALENTS

Level 15 Talent Powershot Damage Reduction tăng từ 10% lên 15%

WRAITH KING

WRAITHFIRE BLAST

Damage tăng từ 60/80/100/120 lên 75/90/105/120

TALENTS

Level 15 Talent Skeletons Attack Damage tăng từ +24 lên +26

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận

Tin liên quan

Có gì đáng mong đợi tại Chung kết Quốc gia NSOC 2023 mà bốn KOLs đình đám của làng Esports đều góp mặt?

27/10/2023 10:56

LMHT chuẩn bị đồng bộ Tên Nhân Vật trong game với Riot ID tương tự như Valorant và Tốc Chiến

25/10/2023 15:29

ĐTCL mùa 9: Leo hạng thần tốc với sát thương hỗn hợp Aphelios - Gwen

24/07/2023 10:56

Đại thắng LNG, các thành viên T1 thi nhau "gáy khét" trước trận Bán kết với JDG

07/11/2023 17:47

Faker khiến mọi người phải nể phục chỉ bằng một hành động nhỏ sau chiến thắng trước JDG

14/11/2023 14:30

ĐTCL mùa 9: Ngược dòng meta 13.13c với đội hình Aphelios Can Trường

17/07/2023 10:28

TIN ĐỒN: Saigon Buffalo (SGB) bán slot VCS cho đội tuyển được SofM hậu thuẫn

25/10/2023 18:09
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif